Office Bearers

SR.VICE PRESIDENT

Dr M.B.Bali

VICE PRESIDENT

Dr.U.S Ghai

Dr Amarjit Singh

Dr T.L.Chopra

Dr Gauri Mahajan

Dr Ruchi Bhargava

Dr Jasmeen Dhaiya

Dr Rajesh Sacchar

PRESS SECRETARY

Dr Rajnish Kumar

ASSIST PRESS SECRETARY

Dr Seema Berry

ASSIST FINANCE SECRETARY

Dr. Gaganjot Kaur

PRESIDENT (ELECT)

Dr Harish Bhardwaj

 

IMA PAST PRESIDENT

Dr B.S.Johal

 

ASSIST FINANCE SECRETARY

Dr. J.S JAMU

ORGANISING SECRETARY

Dr J.P.Singh

Dr Meenakshi Anand

Dr Manveen Mann

Dr Raibhav Pasricha

Dr Shamit Chopra

Dr Harpreet Kaur Chhabra

Dr Nipun Mahajan

Dr Sandeep Goel

Dr Princee Malhotra

Dr Nishant Gupta

Dr Rakesh Sohal

             Dr Geeta Digra

 

JOINT SECRETARY

Dr Deepak Mahajan

Dr Ashok Bohot

Dr Jangpreet

Dr Ramesh Sharma

Dr Surjit Kaur

Dr Kamal Gupta

Dr Swapan Sood

Dr Chanchal Arora

Dr Jasmine Kaur

Dr Kamal Sidhu

Dr G.B.S.Babbar

            Dr Balraj Gupta

Dr Aruna Miglani

IMA PAST SECRETARY

Dr. S. S. Sidhu

IMA NEWS BULLETIN

Dr Amita Sharma

Dr Shashi Sareen

             Dr Vineet Mahajan

IMA WEBSITE

Dr Naresh Bathla

   Dr Seema Pasricha

            Dr. Rakesh Sohal

Dr. Rajesh Aggerwal