Executive Committee

 

 

Dr C.S.Pruthi
Dr Raman Chawla
Dr V.P.Sharma
Dr Gurmeet Kaur Duggal
Dr Dimple Sharma
Dr R.S.Chahal
Dr Vandana Sabharwal
Dr Nitin Gupta
Dr Vinay Malhotra
Dr Shiv Dyal Mali
Dr Harjinder Kaur
Dr Gauri Vasudeva
Dr Viney Gupta
Dr Satpal Gupta
Dr Pinky Elizabeth
Dr Mukesh Joshi
Dr Harkaran Maan
Dr Ranbir Singh
Dr K.S.Makkar
Dr Jyoti Sharma
Dr Shagun Sikka
Dr Jyoti Baweja
Dr Geeta Juneja
Dr H.S.Dhingra (Chest)
Dr S.S.Dhingra ( Ortho )
Dr Manjit Singh
Dr Ashmeet Singh
Dr Simranpal Singh Aneja
Dr Mukesh Chander
Dr Harish Nanda
Dr J.S.Thind ( Eye )
Dr Tarlochan singh Randhawa
Dr Davneet Dang
Dr Harmeet Kaur
Dr Monika Bhatia
Dr Nitish Garg
Dr Pankaj Paul
Dr Diljit Singh Jaura
Dr R.S. Bal
Dr. Arun walia
Dr Namita Mahajan
Dr Ankur Hastir
Dr. Monika Gupta
Dr. S.S. Mahi
Dr.Tarun Sehgal
Dr. Lyla jose
Dr. SS Sidhu
Dr H.R Garg
Dr. S.S Nangal